Máte dotaz? 730 157 795 (Po-Pá 8:30-16h)

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“ nebo také „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu, který je provozován Robertem Komišem na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fitness-top.cz.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

1. Objednávka

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.
 

2. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání nebo připravení zboží k osobnímu odběru budete taktéž informováni e-mailem. Pro potvrzení Vás u některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) zkontaktujeme telefonicky.

 

3. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 1 hodiny zrušit a to telefonicky na telefonním čísle 730 157 795 nebo e-mailem zaslaným na adresu info@fitness-top.cz . Po uplynutí této doby již může dojít k expedici zboží k zákazníkovi a zboží může být již předáno přepravci.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 

4. Dodání daňového dokladu a záručního listu

Daňový doklad je zasílán v papírové podobě. U zboží, které neobsahuje originální záruční list výrobce, slouží jako záruční list daňový doklad, a to za předpokladu, že obsahuje všechny potřebné údaje (jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

5. Cena zboží

Všechny ceny v internetovém obchodě jsou s DPH, není-li uvedeno jinak.

 

6. Doprava:

V současné době nabízíme přepravu zboží se společnostmi PPL, Česká pošta nebo převzetí zboží na výdejním místě. V 2. kroku objednávacího procesu zvolte Vámi preferovaného dopravce z nabízených možností (seznam nabízených druhů dopravy se může liší v závislosti na hmotnosti zboží Vaší objednávky, popř. typu uživatelského účtu). Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi. Pokud zvolil koncový zákazník přepravce, jehož cena za přepravu je vyšší než cena přepravce, kterým byla zásilka přepravena, má zákazník právo písemně nebo telefonicky požádat o vrácení rozdílu ceny.

PPL:

 • cena přepravy: 99 Kč s DPH
 • cena dobírky: 30 Kč s DPH
 • při objednávce nad 5000 Kč je doprava zdarma
 • platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení
 • PPL doručuje zásilky do druhého pracovního dne. Když vás kurýr nezastihne doma, doručí vám ji následující den.
 • O zásilce dostanete informace přes SMS/e-mail a v den doručení vám upřesní interval pro doručení na 2 hodiny.
 • V aplikaci PPL balík můžete: změnit adresu nebo termín doručení, zvolit osobní odběr v PPL ParcelShopu.
 • Zásilku sledujte na www.ppl.cz a spojte se s PPL přes Zákaznický servis info@ppl.cz.

PPL - postup při přebírání zásilky:

 • zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • v případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte.
 • pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili

Česká pošta – Balík do ruky:

 • cena přepravy: 99 Kč s DPH
 • cena dobírky: 30 Kč s DPH
 • při objednávce nad 5000 Kč je doprava zdarma
 • platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty
 • po tel. domluvě lze sjednat odpolední a večerní doručování, které probíhá do 19. hodiny v krajských a bývalých okresních městech.

Česká pošta - Balíkovna:

 • cena přepravy: 75 Kč s DPH
 • cena dobírky: 30 Kč s DPH
 • platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek České pošty

Česká pošta - postup při přebírání zásilky:

 •  zákazník obdrží potvrzovací SMS a v případě jeho nezastižení je zákazník informován o balíku oznámenkou. Tento balík je možno vyzvednout do 7 dnů

Osobní odběr:

 • Fitness Top, Skopalíkova 2600/47, areál Řempo, 767 01, Kroměříž
 • vyzvednutí zboži je zdarma
 • před vyzvednutím je potřeba nás kontaktovat na telefonním čísle 730 157 795

PPL (Slovensko):

 • cena přepravy: 180 Kč s DPH (6,57 €), při objednávce nad 3000 Kč (108,79 €) je přeprava 140 Kč (5,11 €)
 • cena dobírky: 30 Kč s DPH (1,1 €)
 • při objednávce nad 10 000 Kč (365 €) je doprava zdarma
 • platba za zboží probíhá v hotovosti řidiči; řidič Vám vystaví doklad o zaplacení
 • probíhají min. 2 pokusy o kontaktování příjemce před doručením zásilky
 • při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání

 * Ceny v eurech jsou puze orientační. Přepočítávají se dle aktuálního kurzu.

 

7. Platba

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:

 • Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.
 • V hotovosti - platbu provedete hotovostně při osobním odběru na výdejním místě

 

8. Doba dodání:

Zboží evidované jako "skladem" odesíláme zpravidla do 24h (na Slovensko do 48h). Dodací lhůta je od 2 do 5 pracovních dnů pro všechny způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

 

9. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží:

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30-ti kalendářních dnů ode dne:

 • uzavření smlouvy
 • jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak ode dne převzetí první dodávky zboží.

Podmínky odstoupení od smlouvy:

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a zaslané na adresu provozovny (Fitness Top, Skopalíkova 2600/47, areál Řempo, 767 01, Kroměříž). Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje, od smlouvy lze odstoupit také prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který naleznete zde (po doručení tohoto odstoupení od smlouvy Vám bude zasláno potvrzení o jeho přijetí v textové podobě).

 • odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (poštovné, balné či jiné dopravné), a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš bankovní účet a to neprodleně po dodání všech podkladů, například čísla účtu pro zaslání platby
 • prodávající je povinen vrátit zákazníkovi (kupujícímu) zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi (kupujícímu) dříve, než mu zákazník (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal
 • nárok na náhradu škody vzniklý na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího na vrácení kupní cen
 • v případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím
 • je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupí-li zákazník (kupující) od smlouvy, tak zákazník (kupující) zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Při odstoupení od smlouvy zákazník (kupující) zašle nebo předá zboží společně s průvodním dopisem zpět prodávajícímu na adresu provozovny (Fitness Top, Skopalíkova 2600/47, areál Řempo, 767 01, Kroměříž) a to společně s průvodním dopisem a kopií faktury

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník (kupující) právo od smlouvy odstoupit. Zákazník (kupující)  má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka (kupujícího) buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník (kupující) před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající si vyhrazuje také právo na tiskové chyby.

 

10. Reklamace a záruka:

U potravin a doplňků stravy je doba trvanlivosti uvedena na obalu. U ostatního zboží je záruka 24 měsíců od převzetí. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej reklamovat.
Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Případné reklamace s Vámi vyřídíme individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit dodavateli. Za vady vzniklé přepravcem dodavatel neručí. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující (spotřebitel) právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace, a to včetně nákladů na dopravu reklamovaného zboží zpět k dodavateli. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

 • informujte nás písemně o reklamaci e-mailem na info@fitness-top.cz
 • zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku - balík s dobírkou nepřebíráme) na naši adresu (Fitness Top, Skopalíkova 2600/47, areál Řempo, 767 01, Kroměříž)
 • zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem na info@fitness-top.cz
 • o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován emailem

Záruční doba - expirace

 • zboži nemá prošlou záruční lhůtu

 

11. Výměna zboží

Kupující má možnost výměny zboží, čímž není dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy (má-li je), nebo právo na reklamaci (uplatnění vad).
V případě výměny zboží kupující zašle kopii dodacího listu a zboží bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu a sdělí, za jaké zboží stejné, nebo vyšší hodnoty chce zboží vyměnit.
Účtováno bude kupujícímu jen dopravné a případný doplatek v případě, že si vybere na výměnu zboží vyšší hodnoty.
Není možno vyměnit zboží za jiné zboží nižší hodnoty.
Chce-li kupující provést výměnu zboží, musí zboží prodávajícímu ve lhůtě do 30 ode dne, kdy kupující zboží převzal.

Postup při výměně zboží:

 • informujte nás písemně e-mailem na info@fitness-top.cz
 • zboží doručte osobně nebo zašlete jako doporučený balík na vlastní náklady (ne na dobírku - balík s dobírkou nepřebíráme) na naši adresu (Fitness Top, Skopalíkova 2600/47, areál Řempo, 767 01, Kroměříž)

 

12. Slevy a dárky

Každý registrovaný zákazník automaticky spadá do speciální VIP skupiny, ve které získává na většinu zboží speciální slevu. V závislosti na druhu zboží se může jednat o slevu až do výše 20%.

Ke každé objednávce nad 500 Kč zákazník obdrží jako pozornost dárek zdarma.
Pokud zákazník objednává zboží v mimořádné akci, kde je již nějaký dárek součástí, nemusí být již další dárek přibalen.

 

13. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

14. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

15. Zasílání obchodního sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

16. Zasílání dotazníku spokojenosti

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Přímý zdroj

Jsme velkoobchod a máme 55 tisíc produktů skladem.

Poradíme

Fitness je náš svět a víme o něm vše.

Péče

Jsme rodinná firma a tak se o vás i postaráme.

Kvalita

Od roku 1997 pro vás vybíráme to nejlepší na trhu.